Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Budoucnost rozvoje Jundrova
Budoucnost rozvoje Jundrova
Nová etapa výstavby a rozšiřování Jundrova začala. V lokalitě Pod Dubovou se staví dva tzv. 2-patrové domy pro 55 domácností. Současný územní plán platný do konce roku 2009 umožňuje zastavět široké území pod, za a nad ul. Dubovou a na Jurance. Nepatřím k zastáncům této alternativy. Bojím se vzniku podobných sídlišť, jaké stavební firma reprezentovaná panem Meistrem (tím panem Meistrem, který dnes Pod Dubovou začíná stavět) vybudovala na okraji Kuřimi nebo v Jundrově, v nám známých a dodnes značně problematických Luzích. Dávám přednost přiměřené výstavbě v zeleni a v klidu před hlukem a lidskými noclehárnami, ať už jsou vystavěny na ležato nebo na patra.Na základě výsledků letní „petice proti výstavbě“, se kterou se ztotožnila většina dotázaných Jundrováků, předpokládám, že nejsem sám . Jaké možnosti obrany proti stavební lobby, silně podporované některými našimi zastupiteli, ale máme? Osobně se domnívám, že klíčovým bodem pro nebo proti hromadné výstavbě je otázka vybudování nového mostu. Pokud k jeho realizaci dojde, zastánci výstavby získají do rukou pádný argument : „ Bylo již proinvestováno tak obrovské množství peněz z veřejných zdrojů, že MUSÍ k hromadné výstavbě dojít, aby tyto investice nepřišly vniveč. “ Naproti tomu pokud k realizaci mostu nedojde, nemůže dojít ani k hromadné výstavbě nad 256 bytových jednotek v této části Jundrova, neboť případnou novou „Jundrovskou čtvrť“ nebude možné dopravně obsluhovat. (viz Studie o propustnosti dopravy). V důsledku této logické úvahy jsem zásadním odpůrcem výstavby nového mostu, který by logicky způsobil hromadnou bytovou výstavbu. Naši zastupitelé dodnes znevažují objektivitu petice „proti výstavbě“, mluví o manipulování jejich signatářů (např. p.Kolář při setkání ve Svratce).Vyzývám proto všechny jundrováky, aby naléhali na své zastupitele, ať:
  • a) pomocí Jundrovských listů vypíší vlastní anketu s jednoduchou otázkou: „jste PRO nebo PROTI hromadné bytové výstavbě v lokalitě Pod Dubovou?“
  • b) se řídí důsledně jejími výsledky, tedy přáním svých voličů – lidí, jejichž zájmy mají zastupovat.
Dále vyzývám odpůrce výstavby, aby na zastupitele naléhali ohledně zrušení výstavby mostu. Obávám se, že by v případě její realizace veškeré občanské iniciativy nemohly konkurovat síle stavební lobby.
Na závěr vyzývám jundrováky, aby se do rozhodování o budoucnosti naší MČ zapojili, ať účastí v zamýšlené anketě nebo při tvorbě nového územního plánu, který bude platit od roku 2010.
Jundrov bude takový, jaký si ho uděláme.
Tomáš Beránek
Občanské sdružení Náš Jundrov
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127117 návštěvník.