Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Reakce na článek ve zpravodaji zastupitelstva
Reakce na článek v Informačním zpravodaji zastupitelstva
V posledním čísle informačního zpravodaje zastupitelstva městské části Brno-Jundrov byl uveřejněn článek „K věci“, kde vyjadřuje svoje názory na kauzu výstavby „Pod Dubovou“ pan M. Chládek. Přesto, že od svého zastupitele občané v informačním zpravodaji neočekávají kdovíjaké literární dílo, měl by, dle našeho názoru, článek obsahovat alespoň jasné, ucelené a i nám, prostým lidem, pochopitelné myšlenky a ne spoustu náznaků a dvojsmyslů bez pointy a vysvětlení.
Rádi bychom se tedy touto cestou autora článku zeptali na věci, které nám i po několikerém pročtení nejsou jasné. Doufáme, že nám bude podáno konkrétní vysvětlení toho, co svými deklamacemi chtěl pan místostarosta říci. Některá tvrzení bez adekvátního vysvětlení vyznívají jako jasná obvinění sdružení Náš Jundrov - jako příklad bychom mohli uvést tvrzení, že „…organizátoři občanských sdružení jsou zatíženi hrubým porušováním norem. V tomto směru není Náš Jundrov výjimkou...“. Věříme, že tento výrok pouze takto nešťastně vyzněl a jelikož jsme si vědomi toho, že jsme žádné normy neporušili, natož hrubě, doufáme, že pan Chládek buď předloží jasná fakta o porušování norem a nebo se našemu sdružení omluví. Tento výrok však není jediný, nad kterým jsme se byli nuceni pozastavit.Ačkoliv jsme se s panem starostou Ing. Kolářem nejen prostřednictvím dopisů, které jsme si vyměnili, ale i při osobním setkání, ujistili, že občanskému sdružení Náš Jundrov i panu starostovi jde ve věci „stavba pod Dubovou“ o stejnou věc – o to, aby dopady potenciální výstavby byly na současné obyvatele Jundrova co nejmenší, pan Chládek ve svém článku uvádí, že nedošlo po veřejném projednávání ke sblížení názorů obou stran a dle jeho názoru k němu „..ani dojít nemohlo…“. Jako příčinu vidí záměrné či nevědomé „mlžení pojmů, případně jejich interpretace“. Je pozitivní, že si je pan místostarosta ochoten přiznat, že jeho projev k této tématice na veřejném projednávání byl plný (jistě nevědomého..) „mlžení pojmů, případně jejich interpretace“, my se však ptáme, proč pan místostarosta prezentuje svůj vlastní postoj a názor jako postoj a názor celé rady městské části ( uvádí, že nedošlo ke sblížení názorů občanského sdružení a rady městské části), když zástupci sdružení Náš Jundrov nabyli úplně opačného dojmu z komunikace s panem starostou. Pravděpodobně měl pan Chládek potřebu vlastní pocity generalizovat, a osobní antipatie ventilovat prostřednictvím pronášení stanoviska za celou radu městské části.
Zajímavým místem článku pak zůstává také myšlenka pana místostarosty, že ..“ pokud se najde silný investor a jeho záměr bude splňovat technické regulativy, je malá pravděpodobnost, že se mu v investičním záměru politickými prostředky zabrání..“. Znamená to tedy, že pokud finančně silná firma splní technické regulativy má jisté, že se svým investičním záměrem v Jundrově uspěje bez ohledu na jiné aspekty možných dopadů libovolné investice? Co konkrétně máme chápat pod pojmem technické regulativy? A jakými prostředky se tedy dá silnému investorovi zabránit v záměrech, které sice technické regulativy splní, ale jejich dopad na život v Jundrově nebude pro občany pozitivní? A co jsou to vlastně ty politické prostředky v dnešní době, kdy je politika jedním z nejkorupovanějších sektorů? Rádi bychom se dobrali konkrétní odpovědi, neboť z článku toto jasné není.
Ačkoliv v závěru příspěvku pana místostarosty nehledáme, vzhledem k první části článku, žádné zásadní myšlenky, není nám jasné, proč jsou uváděny „možné scénáře postupu výstavby“, co mají ilustrovat a co tím chtěl pan Chládek říci. Opět se tedy musíme ptát: Co má tento hypotetický scénář znamenat? Má znamenat to, že silný investor stavbu postaví, neboť vyhověl všemu, jen nečekal na vyřešení podmínek dopravy? Tyto pasáže evokují pocit, že by mělo po sugestivních tvrzeních o možném scénáři následovat nějaké rozuzlení či osvětlení těchto hypotéz. To se však v příspěvku neděje a závěr je okořeněn tvrzením, že si pan místostarosta netroufá předvídat, jaké stanovisko zaujme sdružení „Náš Jundrov“ - neuvedl však k jaké konkrétní věci bychom toto stanovisko měli zaujmout ( k tomu, že MČ Komín má s územím, přes které by měl vést most své dlouhodobé záměry ?) – a tak mu v této věci rádi dáme za pravdu – ani my nevíme, jaké stanovisko zaujmeme, protože nevíme k čemu bychom ho vlastně zaujímat měli.
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127115 návštěvník.