Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Urbanistický vývoj
Urbanistický vývoj
Jundrov vznikl v přírodním amfiteátru na západním břehu Svratky, která zde před regulací vytvářela velké meandry, a při bohatě modelovaném úpatí hřbetu Holedné ( původně Hochleiten ), Hobrtenek ( původně Obertanger ) a Mladé hory, jejichž prudké srázy spadají nad i pod vsí až těsně k vodě. Osou krátké ulicovky se stala cesta vedoucí ze Žabovřesk. Z Jundrova existovaly v 60. letech 18. století cesty do Komína a Bystrce a pěšiny přes les. Ves měla od středověku konstantní velikost kolem 20 usedlostí.
Ve 2. polovině 18. století vznikla zprvu oddělená skupina domkářské zástavby západně od vsi, po obou stranách cesty do lesa ( horní část ulice Nálepkovy – tzv. Boček ). Na konci 19. století byla zástavba ve vsi kamenná, mělká žudra již zanikala. Domy byly omítány a bíleny, s modrou podrovnávkou. Dva domy měly ještě tehdy nad okny malby.
Nová silnice ze Žabovřesk nebyla svedena do staré ulicovky, která byla slepá, ale hned za mostem se stočila podél Svratky a kolem vil proti Kamennému Mlýnu pokračovala do Pisárek Od 70. let 19. století do 1. světové války (1914) se právě podél této silnice ( Veslařská ulice) rozvíjela honosná vilová zástavba, urbanisticky oddělená od staré vsi a tvořící od počátku součást vilové čtvrti na Hlinkách.
Do roku 1918 vyrůstala však též ulicová přízemní zástavba kolem jádra vsi. Ves vzrůstala přílivem dělníků zaměstnaných v brněnském průmyslu. Současně s pisáreckou silnicí vznikla podobná obchvatná ulice také na západní straně Jundrova. Ze staré ulicovky byly v té době vytyčeny nové přímé ulice severním směrem – tam se pak rodinná výstavba soustřeďovala i za 1. republiky. Novodobým vývojem tak vznikla velmi nepřehledná půdorysná osnova.
Rozvoj rodinné zástavby pokračoval v okrajových částech intravilánu Jundrova opět v 70. letech 20. století současně se stavbou dlouhých bloků panelových bytových domů při krajích lesa ( Jasanová a Dubová ulice ). Toto malé sídliště, vybudované v letech 1972-1974 podle projektu Zdeňka Michala, zcela změnilo panorama obce na pozadí zalesněných kopců.Vlivem založení ve svahu byly panelové domy později postiženy sesuvy půdy.
Použitá literatura : BRNO – vývoj města, předměstí a připojených vesnic ( K. Kuča )
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127110 návštěvník.