Úvod ♦ Stanovy ♦ Výbor ♦ Kontakt
Stručná historie obce
Stručná historie obce
Starší literatura ztotožňovala Jundrov se Sulostovicemi, které roku 1277 věnoval Přemysl Otakar II. kapli sv. Jana Křtitele na Špilberku. Touto vsí jsou však nynější Silůvky poblíž Ivančic.
Král Václav II. daroval roku 1300 patronát kaple sv. Jana na Špilberku, k němuž náležely Řečkovice a Jundrov s mlýnem na Svratce, řádu německých rytířů v Chelmnu v Prusích. Někdy mezi lety 1300/1333 byl Jundrov od dotace špilberské kaple odtržen. První výslovná zpráva o Jundrově pochází až z roku 1323. Pojmenování Judendorf – Židovská ves – patrně vzniklo v důsledku dlouhodobější zástavy vsi některému z brněnských židů ve 13. a 14. století. O pobytu židů v Jundrově neexistují žádné doklady. V 2. polovině 14. století získali ve vsi značné majetky někteří brněnští měšťané.
Markrabě Jošt dal Jundrov patrně brzy po roce 1375 klášteru augustiniánek v Brně. V roce 1438 se ve vsi uvádějí zahrady, vinice a mlýn na řece Swarza ( Svratka ). Vinice byly v polovině 15. století zničeny nákazou, načež je převorka augustiniánek Kateřina Pecharová prohlásila za svobodné. Poddaní začali vinice znovu vysazovat a rozdělili si pole i louky mlýna a vrchnostenského dvora. Roku 1530 udělila vrchnost obci horní právo, později nahrazené novým.
Roku 1581, po zániku kláštera, získali ves brněnští jezuité. Za stavovského povstání byl sice Jundrov se Soběšicemi a Ivanovicemi jezuitům zabaven a prodán majiteli Řečkovic Vilému Dubskému z Třebomyslic, po Bílé hoře však jezuité dostali vše zpět a roku 1623 jim císař Ferdinand II. věnoval i řečkovické panství,k němuž byl připojen také Jundrov.U řečkovického panství pak Jundrov zůstal až do roku 1848.
Ves utrpěla značné ztráty za obléhání Brna Švédy v letech 1643 a 1645, do roku 1673 však byla v plném rozsahu dosídlena. Kolem vsi byly ještě v 17. století četné vinice – tehdy zde bylo stejně polí jako vinic.
Požáry postihly Jundrov i za vpádů pruských a saských oddílů na Moravu v letech 1741-1742. Od roku 1773 spravoval řečkovické panství včetně Jundrova náboženský fond. Roku 1778 byly poddaným změněny robotní povinnosti v peněžité dávky. V roce 1813 skoro celá vesnice vyhořela, požár roku 1834 zničil 20 domů. Roku 1826 přešel Jundrov s celým panstvím do soukromých rukou.Koncem 19. století zanikly poslední jundrovské vinohrady, které nahradilo pěstování angreštu a rybízu.
Znakem obce je vinařský kosíř a dva hrozny.
Součástí Brna se Jundrov stal roku 1919.
Použitá literatura : BRNO – vývoj města, předměstí a připojených vesnic ( K. Kuča )
Tygrik
© 2005 - 2019  Občanské sdružení Náš Jundrovwww.nasjundrov.czsdruzeni@nasjundrov.czJste 127116 návštěvník.